Duchovní správcovia farnosti Nitrianska Blatnica. Všetkých farárov, alebo ako sa dnes hovorí správcov farnosti bolo v Nitrianskej Blatnici od roku 1559 až po dnes 53.

 1. Juraj Zudlar 1559
 2. Andreas 1560
 3. Izrael Makó 1613
 4. Daniel Bogdanóczy 1630
 5. Pavol Habasicz 1633 – 1634
 6. Ján Capri 1634 – 1636
 7. Juraj Fábry 1639
 8. Eliáš Dominič 1657
 9. Štefan Dobrovicsáyi 1667 – 1675
 10. Martin Turkovič 1675 – 1686
 11. Ján Šimo 1686 – 1690
 12. Juraj Stankovič 1690 – 1692
 13. Adam Gaál 1693 – 1694
 14. Michal Valaský 1694 – 1703
 15. Michal Bednár 1703 – 1703
 16. Juraj Paulecz 1703 – 1706
 17. Ján Modray 1706 – 1709
 18. Ignác Rankay 1709 – 1710
 19. Pavol Gersich 1710 – 1712
 20. Michal Fábry 1712 – 1721
 21. Michal Koszterényi 1721 – 1722
 22. Michal Hold 1722 – 1727
 23. Juraj Adamovič 1727 – 1733
 24. Andreas Vaginay 1733 – 1736
 25. Pavol Kujovič 1736 – 1744
 26. Gabriel Nedecký 1744 – 1748
 27. Jozef Nagy 1748 – 1750
 28. Ján Garajský 1750 – 1764
 29. Andreas Jantulík 1764 – 1780
 30. Imrich Valentovič 1750 – 1809
 31. Ján Gerleczy 1809 – 1814
 32. Jozef Fúzik 1814 – 1829
 33. Peter Martinkovič 1829 – 1851
 34. Ján Vaczula 1851 – 1867
 35. Rudolf Poeck 1867 – 1880
 36. Karol Pisztl 1880 – 1904
 37. Alexander Kuzmann 1904 – 1939
 38. Imrich Kosec 1939 – 1940
 39. Andrej Balog 1940 – 1944
 40. Ján Laktiš 1944 – 1949
 41. Teodor Vida 1949 – 1951
 42. František Šimek 1951 – 1956
 43. Štefan Smolík 1956 – 1964
 44. Michal Kozár 1964 – 1969
 45. František Jurík 1969 – 1990
 46. Ján Kintler kaplán 1969 – 1976
 47. Pavol Tomek 1990 – 1990
 48. Juraj Dubec 1990 – 1993
 49. Martin Zanovit 1992 – 1993
 50. Marek Božik 1993 – 1997
 51. Dušan Kajanovič 1997 – 2007
 52. Jozef Hužovič 2007 – 2010
 53. Peter Štálnik 2010 – 2018
 54. Ján Kováč 2018 –