Rímskokatolícka Cirkev,

Farnosť Nitrianska Blatnica

956 05 Nitrianska Blatnica 12,

038/ 539 42 88; 0905 280 011

nitrianska.blatnica@nrb.sk

Ján Kováč – administrátor farnosti

Číslo účtu: SK84 0200 0000 0000 8873 2192    SUBASKBX

IČO: 31872816

DIČ: 2021249648