Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianska Blatnica

Farský kostol je zasvätený Povýšeniu sv. Kríža.

Súčasťou farnosti sú aj filiálky Krtovce a Vozokany.
Kostol v Krtovciach je zasvätený Panne Márii Ružencovej. (7. október)
Kostol vo Vozokanoch je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov (24.máj)

Správca farnosti: Ján Kováč; 0905 280 011