Prosba našich veriacich o pomoc

Jasličková pobožnosť 2020


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianska Blatnica 422, 956 04
tel.: 038/53 94 288
; nitrianska.blatnica@nrb.sk; č.účtu: 88732192/0200

 

Farský kostol je zasvätený Povýšeniu sv. Kríža.
Hodová slávnosť sa v tomto roku bude konať v nedeľu 13.9.2020
Okrem tohto dátumu sa v našej farnosti oslavuje aj deň sv. Juraja – 24.4. a to sv. omšou pri Rotunde sv. Juraja – vždy v najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Juraja, v tomto roku 26.4.2020. Sv.omša začne o 10.00 hod. a hlavným celebrantom bude mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

 

Súčasťou farnosti sú aj filiálky Krtovce a Vozokany.
Kostol v Krtovciach je zasvätený Panne Márii Ružencovej. (7. október)
Kostol vo Vozokanoch je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov (24.máj)

 

Správca farnosti: Ján Kováč; 0905 280 011