Upratovanie kostola

Žitníková Beáta
Banďúrková Renáta
Paulovová Viera
Korchanová Janka
Ficelová Anna
Pistová Júlia
Paškrtová Lucia
Magová Adriana
Selecká Renáta
Dedinská Jana
Jedličková Patrícia
Hudečková Dominika
1.12.2018

Kršková Katarína
Bednárová Margita
Bašistová Mária
Klasová Miroslava
Klasová Kristína
Hubinská Lucia

 

5.1.2019

Tomanová Soňa
Kollárová Mária
Kollárová Monika
Viatrová Iveta
Viatrová Katarína
Stančeková Daniela

 

Toráčová Eva
Strihová Michaela
Strihová Daša
Líšková Monika
Líšková Gabika
Hollanová Mária

 

3.11.2018

Kúdelová Alžbeta
Krajčíková Julianna
Mihová Martina
Mihová Natália
Oravcová Jozefína
Vašinová Eva
8.12.2018

Dominová Lucia
Hlavačková Magdaléna
Baraníková Iveta
Srogončíková Štefánia
Srogončíková Kristína
Ďuráková Lenka
12.1.2019

Ďurišková Oľga
Andrašovičová Daniela
Šulganová Mária
Bielená Eva
Rusková Mária
Rusková Dominika
 

Babulícová Jana
Vavrdová Iveta
Ondrejková Ľudmila
Ing. Pátrovičová Dagmar
Čiena Bernardína
Filípeková Angelika
10.11.2018

Kupcová Monika
Kupcová Laura
Jančovičová Marianna
Horniaková Viera
Plaštiaková Helena
Plaštiaková Nina
15.12.2018

Hudečková Jana
Ochotnícka Hana
Kollárová Helena
Scholzová Katarína
Bohušová Helena
Tomanová Oľga
19.1.2019

Selecká Viera
Selecká Andrejka
Hlavinková Viera
Benčíková Miroslava
Sochová Gabriela
Grznárová Mária
Prekopová Mária
Mgr. Schlosáriková Eva
Klčová Marianna
Jančovičová Anna
Jančovičová Martinka
Bognerová Monika
17.11.2018

Plaštiaková Michaela
Goňová Mária
Slišková Monika
Baňáková Eva
Pupáková Magdaléna
Kašná Mária
22.12.2018

Stískalová Libuška
Jantulová Magdaléna
Ficová Zuzana
Sulková Viera
Kunová Anna
Drahovská Jana
26.1.2019

PaedDr. Michalovičová Veronika
Vichnarová Veronika
Rusko Matúš
Králik Jozef
Stískal Jakub
Miho Marek
Miho Mirko
Viater Peter
Jančovičová Zuzana
Večerková Margita
Fábryová Alexandra
Fialová Zuzana
Králiková Slávka
Králiková Viktória
24.11.2018

Ficelová Antónia
Hlohovská Mária
Kšiňanová Helena
Lisáková Ľudmila
Uhlíková Anna
Kolková Helena
29.12.2018

Zelinková Lucia
Zelinková Klára
Čurejová Katarína
Hrnčiarová Jana
Macháčová Zuzana
Vadrnová Iveta
2.2.2019

Ing. Mgr. Vichnarová Lucia
Andrašovič Andrej
Mago Daniel
Mago Kristián
Pátrovič Michal
Zelinka Damián
Kollár Martin