Farské oznamy

OZNAMY

33. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 18.11.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apošt.

Nitr. Blatnica

17.30

+Irena Gašparová

Utorok 19.11.

Krtovce

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

Streda 20.11.

Výročie posviacky katedrály sv. Emeráma 

Nitr. Blatnica

7.30

+ Jána a Terézia Kitašovi

Štvrtok 21.11.

Obetovanie Panny Márie

Nitr. Blatnica

17.30

 +Jozef Krivák a manželka Zuzana

 Piatok 22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Nitr. Blatnica

17.30

+Ľudovít a Valéria Dedinskí

Sobota 23.11.

Panny Márie v sobotu

Nitr. Blatnica

 

7.30

 

Poďakovanie P. Bohu za 50 rokov manželského života

Nedeľa Krista Kráľa 24.11.

Vozokany

7.45

Danuška Valková a jej rodičia

Nedeľa Krista Kráľa 24.11.

Krtovce

9.00

+Mária a Bohuš Chochulovi

Nedeľa Krista Kráľa 24.11.

Nitr. Blatnica

10.30

Za farníkov a dobrodincov

 

  • V utorok bude adorácia v NB od 18.30 do 19.30 hod.
  • Dnes, 17.11.2019 o 16.00 hod. bude prvé stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí na fare. Prosím, aby aspoň jeden rodič prišiel na toto stretnutie. Ďakujem.
  • Dnes je farská ofera na potreby farnosti. Ďakujem za vašu pomoc a spoluprácu.
  • Dnes je Svetový deň chudobných. Ak máme nejakú možnosť, pomáhajme chudobným v našom okolí. Ďakujem.
  • Ako vlani, tak aj tento rok organizujeme zbierku hračiek pre deti v detských domovoch. Aby to malo nejaký zmysel, chceme ukončiť zbierku ešte pred Vianocami, aby deti dostali hračky včas. Budeme ich zbierať na fare do 19.12.2019.

      Pochválený buď Ježiš Kristus